Jaarverslag 2015

Voorschoten
JAARVERSLAG 2015
T.b.v de Algemene Leden Vergadering dd 8 maart 2016

Bestuur
Na de Algemene Leden Vergadering in maart 2015 is de bestuurssamenstelling gewijzigd. Anna Souverijn (secretaris), Peter Koekebakker (algemeen lid) en Annemarie van den Brink (voorzitter) zijn aangebleven. Hans van Waning is afgetreden, hij was 6 jaar bestuurslid. Sinfonietta dankt hem voor zijn inzet al die jaren. Yvonne Kooij volgde Hans op in het bestuur, aanvankelijk als algemeen lid, maar na het plotselinge overlijden van Peter van Krieken in mei 2015, als penningmeester. Robert van Venetië (vice voorzitter) heeft in november 2015 besloten zijn bestuursfunctie neer te leggen vanwege gezondheidsredenen.
Veel werk is door bestuursleden afzonderlijk verzet achter de schermen. Er zijn vier bestuursvergaderingen geweest, waar met elkaar de grote lijnen zijn besproken.
Yvonne heeft een cursus penningmeesterschap gevolgd. Zij is ook contactpersoon voor de gemeente Voorschoten. Yvonne heeft meerdere malen deel genomen aan inspraak- en contactavonden.

Leden
Op 1 januari 2015 telde ons orkest 31 vaste leden. Marjolein Hennes is per 1 januari lid geworden. Op 31 december 2015 telde ons orkest 30 leden.
We zijn als orkest in de gevarenzone beland, zowel muzikaal als ook financieel gezien. Er is in 2015 veel geïnvesteerd in ledenwerving; via folders, open repetities, het project rond het zomerconcert. Toch heeft het nauwelijks nieuwe (betalende) leden opgeleverd. Dit baart grote zorgen.

Wel en wee
Robert van Venetië, Ties van Venetië en Lenus Kroes moesten in 2015 geregeld verstek laten gaan vanwege hun gezondheid. Gelukkig waren zij in juni zover hersteld dat zij mee konden spelen bij het zomerconcert. In het najaar moest Robert besluiten te stoppen met spelen. Hij blijft betrokken bij Sinfonietta.
In het voorjaar werden we opgeschrikt door de ernstige ziekte van Peter van Krieken. Eind mei 2015 is hij overleden. We missen in hem een kundig penningmeester en een markant orkestlid.
In de zomer hebben meerdere leden te maken gehad met een (bijna) ongeluk met de fiets, auto of boot. Gelukkig is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Michaël kreeg in het najaar gezondheidsproblemen, waardoor hij even niet kon spelen. Inmiddels is hij weer wekelijks van de partij.
Op 27 oktober hebben we met Jaap Pieters zijn 90ste verjaardag gevierd. Het orkest speelde The Queen of Sheba van Handel en de compositie ‘Gelukwens’ van Ben van Venetië. De Voorschotense krant heeft melding gemaakt van dit bijzondere jubileum. Jaap heeft de leden getrakteerd op een hapje en drankje en ‘zijn levensverhaal met de viool’.
Karen Basu verbleef een groot deel van het jaar in het buitenland. Bij het zomerconcert heeft ze meegespeeld.

Invallers
Bij het winterconcert heeft Sinfonietta een beroep gedaan op de volgende invallers: Yvonne Baggerman (viool), Mirte Gijsbers (altviool), Anne Mieke Hardenbol (cello), Martine Wassenaar (klarinet), Huub Simons (pauken), Michiel Moolevelt (trompet), Foka Koerts (trompet), Marinus de Mooy (hoorn), Els Visser (hoorn), Aline Berkhof (hoorn).
Het zomerconcert van Sinfonietta heeft een aantal projectleden aangetrokken: Yvonne Baggerman (viool), Rob Schlebaum (viool), Christine Westerweel (altviool), Irene Ypema (cello), Emmy Bergsma (cello), Paul van der Hoeven (contrabas), Claudia Jansen (fluit), Danielle Horneman (piccolo), Jaeike Faber (hobo), Agnes Hofstede (althobo), Dick Haanamaayer (contrafagot), Klaas Giesbertz (hoorn), Els Visser (hoorn), Aline Berkhof (hoorn), Foka Koerts (trompet), Henk Theulings (trombone), Ron van Oosterhout (trombone), Huub Simons (pauken). Daarnaast heeft de British School ook voor een flink aantal invallers gezorgd, waardoor het orkest uiteindelijk uit 56 instrumentalisten bestond. Het koor van de British School telde 86 leden.
Van de uitvoering van The Armed Man is een DVD opname gemaakt door The British School in the Netherlands. Deze is op onze website te vinden.

Mutaties
In het voorjaar is Jaco Biewenga (klarinet) lid geworden van Sinfonietta. In de zomer heeft hij zijn studie afgerond en – helaas voor ons – een baan gevonden in Groningen, zodat we ook weer afscheid moesten nemen.
Emmy Bergsma (cello) is na de zomer lid geworden van ons orkest, Christine Westerweel (altviool) repeteerde op tijdelijke basis mee. Heleen Gesink (altviool) wilde in juni graag lid worden, maar moest hier door gezondheidsproblemen van af zien. Frits Leene (fagot) heeft zijn lidmaatschap opgezegd. In het najaar is Barabara de Tonnac bereid gevonden om de cello’s tijdelijk aan te voeren.
Aan het eind van 2015 hebben 3 leden laten weten dat ze na het winterconcert van 2016 gaan stoppen met meespelen: Hans en Loes van Waning hebben hun lidmaatschap opgezegd; Elly den Herder speelt voorlopig niet mee, maar heeft haar lidmaatschap niet opgezegd.

Leden in actie
Een groot deel van de leden zet zich in voor ons orkest. Dat is fijn en het vermelden waard. Dank aan:
– Michaël, die trouw alle officiële post aflevert bij bestuursleden.
– Maria, die alle bladmuziek beheert en contactpersoon is voor de FASO
– de koffie/theeploeg: Joke, Marijke, Maria, Janna, Francien, Anna, invallers
– Anna die de sleutel beheert en afsluit na de repetitieavonden.
– Sandra die mooie ontwerpen heeft gemaakt voor de concert flyers.
– Harrie en Elly die zich hebben ingezet voor de zoektocht naar een geschikte repetitieruimte.
– Marjolein, Francien, Yvonne, Janna en Anna, die in mei 490,75 (!!) opgehaald hebben voor de Anjeractie van het Prins Bernardfonds. Ons orkest kreeg een derde van dit bedrag op de rekening gestort.
– Liesbeth, Marijke, Francien en Lydia, die druk doende zijn om een feestelijk programma te bedenken voor het komende lustrum. In 2016 bestaat Sinfonietta 35 jaar. Op 25 juni is ons lustrumconcert en op zondag 26 juni is de jubileumdag.
– Sandra, Hans, Hendrik Jan, Marjolein, Nicolette, Harrie, die muziek hebben uitgezocht.
– Gerk Kooij, onze orkestfotograaf én website beheerder.

Dirigent en concertmeester
Ook in 2015 stond Sinfonietta onder leiding van Hendrik Jan Brethouwer. Hij stond iedere dinsdag voor het orkest. Het bestuur is blij dat hij zich ook in de komende periode voor ons orkest wil inzetten. Door zijn creatieve aanpak kon Sinfonietta in kwalitatief opzicht blijven groeien. Zijn repetities zijn stimulerend en leerzaam. Door verbindingen te accentueren tussen de muziek die op de lessenaar staat en de muziektheorie, wordt het samen spelen, naar elkaar luisteren en daarmee de zuiverheid van ons spel versterkt.
Hendrik Jan stelde de repetitieschema’s op; als lid van de muziekcommissie was hij ook in 2015 mede verantwoordelijk voor de muziekkeuze. In kleiner verband (blazersrepetitie’s) was Hendrik Jan niet alleen dirigerend, maar ook coachend actief.
Het bestuur is blij met Marjolein Hennes, die ook in 2015 concertmeester was van Sinfonietta Voorschoten. Ze draagt uit en doet vóór waar het bij samen muziek maken over gaat. In haar hoedanigheid als concertmeester zorgde zij onder andere voor de betekening van de strijkerspartijen, was zij de violisten tot steun door het geven van allerhande (strijk-) adviezen op de repetities en had ze een coachende rol bij de door haar geleide groepsrepetities. Haar invulling van de rol als concertmeester wordt door iedereen zeer gewaardeerd.
De keuze van de invallers is ook in 2015 in overleg gedaan met de dirigent, de concertmeester en de aanvoerders (waar het strijkers betreft).
Op 18-10-2015 hebben bestuur, dirigent en concertmeester met elkaar gesproken over de samenwerking en vooral ook over de verdere ontwikkeling van Sinfonietta Voorschoten. Zie kopje toekomst.

Jaaroverzicht in activiteiten en concerten

Concerten
In 2015 heeft Sinfonietta een Winter- en een Zomerconcert gegeven.

Winterconcert dd 25-01-2015
Sinfonietta Voorschoten speelde in Het Kruispunt in Voorschoten. Op het programma: Les Esclavos Felices van J.C. Arriaga, het Concert voor trompet en orkest van J.N. Hummel met Anneke Romeijn als soliste en de Symphonie No.1 van G. Bizet.

Zomerconcert dd 20-06-2015
Voor de pauze stond De Siefried Idyll van Richard Wagner op het programma,
onder leiding van Hendrik Jan Brethouwer. Na de pauze heeft Sinfonietta Voorschoten The Armed Man van Karl Jenkins uitgevoerd, samen met de Combined British School Choirs.

Muziekdag Voorschoten dd 12-09-2014 Sinfonietta Voorschoten heeft een bijdrage geleverd aan de muziekdag Voorschoten. Op het programma:
Los Esclavos Felices van J.C. Arriaga ; Deel 3 en deel 1 van 3e symfonie van F Schubert.
Invallers: Foka Koerts (trompet), Martine Reurings (fagot), Yvonne Baggerman (viool), Maiumi Inoue (hoorn), Robin Menning (trompet), Huub Simons (pauken).
Het inloopconcert werd goed bezocht, het werd een fijn concert.

Zorgconcerten
In 2015 hebben 2 zorgconcerten plaats gevonden, beide onder leiding van onze dirigent.
Op zondag 11 januari speelde het hele orkest bij het LUMC. Op het programma: Los Esclavos Felices van J.C. Arriaga, het Concert voor trompet en orkest van J.N. Hummel met Anneke Romeijn als soliste en deel 4 uit de Symphonie Nr. 3 van Franz Schubert. Het concert werd opgenomen en life uitgezonden via de ziekenhuis-TV van het LUMC.
Op 18 oktober 2015 speelde een deel van het orkest bij de GGZ in Leiden. Het werd een Mozart programma: Piano Concert No. 23 met Frank den Herder als solist; Symphonie No. 5 (K.22); Andante in C (Fluiconcert K. 315) met Sandra Laban als solist op fluit.

De zorgconcerten voorzien in een behoefte in de zin dat er zonder uitzondering dankbare reacties vanuit het publiek komen. Daarnaast zijn de inkomsten die we hiermee genereren onmisbaar om financieel overeind te blijven.
Het samenstellen van een programma van kleinere ensembles binnen ons orkest viel in 2015 niet altijd mee. Dit blijft een aandachtspunt.

Repetities
Over het algemeen worden de repetities redelijk bezocht al wordt de norm zoals die in de statuten is verwoord niet gehaald.
Per 1 maart hebben we – noodgedwongen- het vertrouwde Bondsgebouw moeten verlaten. Het bestuur heeft, geholpen door Harrie & Elly, veel tijd en energie gestopt in het zoeken naar geschikte en betaalbare ruimtes in Voorschoten. Alle genoemde suggesties (gebouwen, scholen, kerken) zijn nagetrokken en (meestal) ongeschikt of niet betaalbaar bevonden.
Het orkest heeft derhalve het grootste deel van 2015 gerepeteerd bij Muziekvereniging Laurentius, voor sommige leden naar tevredenheid, voor anderen niet. Vanwege de nadelen van het gebouw heeft het bestuur van Sinfonietta steeds kortlopende contracten proberen te sluiten met Laurentius om de weg open te houden voor andere ruimtes. Het voorlaatste contract liep tot 1-1-2016. Vlak voor het aflopen van het contract heeft Laurentius laten weten dat ze geen zin hadden in weer een kortlopend contract. Op oudejaarsdag heeft het bestuur van Sinfonietta (vertegenwoordigd door Yvonne en Annemarie) met de voorzitter van Laurentius gesproken. Er was op dat moment geen andere optie dan instemmen met een vast contract met een opzegtermijn van 3 maanden.
In een vroeg stadium heeft het bestuur persoonlijk contact gezocht met de facilitair manager van Florence Adegeest. Dit zorgcentrum was in 2015 bezig met nieuwbouw. In hun complex zou een mooie ruimte komen, waar we mogelijk zouden kunnen repeteren. Het bleek lastig om dit contact warm te houden. Er werd niet gereageerd op pogingen tot contact van onze kant. Via persoonlijke contacten van orkestleden is dit uiteindelijk gelukt. Adegeest gaf eind 2015 aan pas in 2016 te gaan kijken naar verhuur mogelijkheden.

Zomerproject
Net als vorig jaar, is een deel van het orkest in de zomer doorgegaan met repeteren. Onder leiding van Hendrik Jan en Marjolein hebben zij op vier avonden een aantal werken van Wolfgang Amadeus Mozart ingestudeerd. De repetities vonden plaats bij Elly en Frank den Herder en bij Laurentius.
Het resultaat is ten gehore gebracht bij het zorgconcert op 18-10. Het zomerproject komt daarmee het orkest als geheel ten goede.
Als bestuur hebben we met elkaar gesproken over de status van de zomerprojecten. Inzet van de dirigent, huur van de repetitieruimte zijn niet meegenomen in de begroting van ons orkest en drukken daarmee extra op onze lasten. Hendrik Jan heeft afgezien van honorarium voor zijn extra inzet, en heeft alleen reiskostenvergoeding gekregen. Als bestuur zijn we van mening dat een eventueel zomerproject in 2016 in principe kostendekkend moet zijn. Als onze dirigent erbij betrokken is, moet hij hiervoor vergoeding krijgen. Dat kan alleen als deelnemers een extra financiële bijdrage betalen. Dit punt komt op de agenda van de ALV 2016 terug.

Muziekcommissie
De muziekcommissie bestond begin 2015 uit Robert, Harrie, Nicolette, Hans, Sandra, Marjolein en Hendrik Jan. In de afgelopen jaren is begonnen met het opstellen van draaiboeken voor concerten en het beschrijven van deeltaken binnen het bestuur. Wat nog ontbrak was een beschrijving van de werkwijze en samenstelling van de muziekcommissie. In de praktijk is de muziekcommissie in de loop der jaren groter en groter geworden, wat de slagvaardigheid niet ten goede kwam.
Het bestuur heeft een document opgesteld (zie bijlage V) waarin de werkwijze en samenstelling van de muziekcommissie is beschreven. Na instemming van de dirigent en de concertmeester, is het document voorgelegd aan de leden van de muziekcommissie. In het najaar van 2015 is de muziekcommissie in afgeslankte vorm verder gegaan: Hendrik Jan (dirigent), Marjolein (concertmeester), Peter Koekebakker (bestuurslid), Hans van Waning (strijker) en Sandra Laban (blazer). In verband met het vertrek van Hans, zal de ALV 2016 gevraagd worden een nieuwe vertegenwoordiger vanuit de strijkers voor te dragen.

Groepsrepetities/studiedagen
Gedurende het jaar waren er diverse groepsrepetities voor violen, celli en bassen. Vanwege het programma hebben de blazers en de strijkers in de aanloop naar het zomerconcert vaker dan andere jaren gescheiden gerepeteerd op soms verrassende locaties (muzieklokaal en de hal van de BSN, de kantine van de Schaatsbaan in Voorschoten). Dank aan leden die voor groepsrepetities hun huiskamer openstelden. De violen repetities stonden altijd onderleiding van Marjolein en de cello’s en bassen o.l.v. Robert. Blazers repetities werden geleid door Hendrik Jan.
De studiedagen voor het hele orkest waren op zaterdag 11 april en 7 november.
Om het sociale aspect niet uit het oog te verliezen waren er borrels bij de laatste repetitie vóór de zomer en de laatste repetitie van 2015.

Public Relations
Ook in 2015 was onze website in de lucht, actueel gehouden door Gerk en Yvonne Kooij. Ook op de website van de Faso is de actuele informatie van Sinfonietta Voorschoten te vinden.
Het is gelukt om de aankondiging van onze concerten op de digi borden vermeld te krijgen aan de rand van de gemeente Voorschoten. Ter gelegenheid van de uitvoering van The Armed Man heeft Lidy van der Spek Hendrik Jan Brethouwer en Peter Koekebakker geïnterviewd. Haar verslag hiervan stond op 18 juni in het Leids Dagblad. We hebben een presentatie ingestuurd voor de Netwerkbijeenkomst amateurkunstenaarsverenigingen op 5 juni in Leiden. Peter Koekebakker was er aanwezig om de presentatie toe te lichten.
Aansluitend aan het inloopconcert in september heeft Sinfonietta zich gepresenteerd op de cultuurmarkt Voorschoten.

De kraam van Sinfonietta, bemand door Marjolein, Jim en Francien sleepte de aanmoedigingsprijs in de wacht!!

Op 15 en 22 september zijn open repetities georganiseerd om belangstellenden gelegenheid te geven kennis te maken met ons orkest.
Daarnaast zijn we onverminderd doorgegaan met het verspreiden van folders bij bibliotheken, universiteiten en hogescholen, de Leidse Scratchdagen, enz. (met dank aan Anna). Aankondigingen van concerten hebben in diverse locale kranten gestaan, leden hebben flyers verspreid.
Het heeft bij Jenkins een aantal projectleden opgeleverd, maar verder hebben alle inspanningen helaas niet geleid tot een aanwas van betalende leden.
Mond- op mondreclame blijft belangrijk bij het werven van nieuwe leden.

Financiën
Ook in 2015 zijn inspanningen geleverd om de financiële situatie van het orkest veilig te stellen. Denk aan de zorgconcerten met subsidie van Fonds 1818 én aan het aanvragen van subsidie bij de Louise de Lang- van Schaik Stichting voor het winterconcert. Dank aan Yvonne, die hierin opnieuw het voortouw heeft genomen. In 2015 heeft Sinfonietta subsidie gekregen van de gemeente Voorschoten, gebaseerd op de meerjaren-toekenning 2010-2015. Al langere tijd was bekend dat de gemeente Voorschoten haar subsidiebeleid voor de komende jaren zou gaan bijstellen (krimpen). Gaandeweg 2015 werd duidelijk dat voor 2016 een overgangsregeling gehanteerd zou worden. Het bestuur heeft in de zomer van 2015 een subsidieaanvraag voor 2016 ingediend bij de gemeente. Dit verzoek is ingewilligd. Concreet betekent dit dat voor 2016 de subsidie gelijk zal zijn aan die van de voorgaande 5 jaren. Vanaf 2017 zal het subsidiebedrag met 20 % worden gekort. Aanvullende subsidie is te verkrijgen wanneer Sinfonietta Voorschoten samen werkt met andere culturele verenigingen in Voorschoten.

De toekomst van Sinfonietta Voorschoten
Zowel binnen het bestuur als in het overleg tussen bestuur, concertmeester en dirigent is gesproken over de toekomst van Sinfonietta Voorschoten.
We stippen wat ontwikkelingen aan:
Sinfonietta kan het zich in deze tijd niet permitteren om een geïsoleerd bestaan te leiden. Er wordt van ons orkest een actieve, meer flexibele, maatschappelijke bijdrage verwacht in Voorschoten, willen we de subsidie van de gemeente enigszins op peil houden. Het bestuur neemt deze opdracht serieus. Zonder deze subsidie kunnen we überhaupt niet overeind blijven. Wat dit precies gaat betekenen, is moeilijk te voorspellen: aanwezigheid op Koningsdag? Begeleiden van koren in Voorschoten? Minder concerten waarin we alléén spelen, méér samenwerkingsconcerten op projectbasis?
De nieuwe regels bieden ook nieuwe kansen; de dynamiek in cultureel Voorschoten zal veranderen, omdat alle verenigingen zich voor de zelfde opdracht gesteld zien. Actief deelnemen aan samenwerkingsprojecten met andere kunstpodia in Voorschoten kan de bekendheid van ons orkest vergroten en daarmee de kans op aanwas van nieuwe (jongere) leden). Op de agenda komen we hier op terug (punt 9).
Kwantitatieve groei (méér leden) is nodig om muzikaal te kunnen doorontwikkelen, maar ook om financieel overeind te blijven en de dirigent en solisten een passende vergoeding te kunnen bieden. Met het vertrek van 3 ervaren strijkers begin 2016 en een aantal leden, dat wel betrokken is maar niet structureel meespeelt (en niet betaalt), is een kritisch punt bereikt.
Momenten waarop Sinfonietta Voorschoten zich kan presenteren in Voorschoten en directe omgeving, zullen nadrukkelijk gebruikt moeten worden.
Sinfonietta is in de gelukkige omstandigheid dat ze zowel wat betreft de stijkers (Marjolein) als wat betreft de blazers (Hendrik Jan) professionele coaching in huis hebben. Het bestuur wil het deelnemen van orkestleden aan kleinere ensembles en projecten stimuleren.
Bovenstaande kan onmogelijk alleen door een bestuur gerealiseerd worden. Om ons als orkest te presenteren in de regio, om wervend en aantrekkelijk te zijn voor nieuwe leden is inzet van alle leden noodzakelijk. De één wellicht wat meer op de voorgrond, de ander op de achtergrond. De vacature van voorzitter is in deze een groot punt van aandacht (zie agendapunt 6).

Tot slot
Het jaar 2015 was in muzikaal opzicht een mooi jaar. We kijken uit naar het Lustrum jaar 2016. Een jaar waarin Sinfonietta Voorschoten voor belangrijke keuzes komt te staan wat betreft koers en toekomst.

Annemarie van den Brink,
Voorzitter Sinfonietta Voorschoten