Bestuur

Maria Huijts, voorzitter

Yvonne Kooy, penningmeester
Jaqueline Parlevliet, lid

Functie secretaris vacant