Vriend worden van Sinfonietta Voorschoten

Vindt u ook dat het kamerorkest Sinfonietta Voorschoten een bijzondere plek heeft binnen de cultuursector in Voorschoten? Wilt u daarom ons orkest financieel steunen? Voor minimaal       € 50,- per jaar kunt u Sinfonietta Voorschoten steunen.

Als donateur ontvangt u per concert 1 gratis entreekaart met een maximum van 2 kaarten per jaar. U wordt op de hoogte gehouden van alle muzikale activiteiten van ons orkest.

Uw donatie kunt u overmaken op: NL82 INGB 0002201511 t.n.v.  Sinfonietta Voorschoten.

Als u ons tegelijkertijd een mailbericht stuurt met uw adresgegevens dan kunnen we u uitnodigen voor onze concerten.
Ons mailadres is: Sinfoniettavoorschoten@gmail.com