Concert protocol

Concertprotocol Sinfonietta Voorschoten

 Algemeen, vóór het concert:

 • de orkestleden dienen op tijd aanwezig te zijn om mee te helpen met de opbouw van het podium en de geluidsinstallatie
 • de orkestleden dragen passende kleding: zwart en wit
 • op de muziekstandaard staat een zwart blad achter de muziekpartijen (levert bestuur)
 • de orkestleden zorgen ervoor dat er zich geen instrumentkoffers bevinden op het podium tijdens het concert
 • het orkest stemt op ordelijke en stille wijze op signaal van de concertmeester
 • na afloop van het inspelen stemt het orkest nogmaals (om het stemmen vlak voor het concert zo kort mogelijk te houden)
 • het hele orkest verlaat de zaal
 • vijf minuten voor aanvang van het concert geeft de dirigent/concertmeester een teken tot verzamelen.
 • de orkestleden stellen zich op in de instrumentenkamer en de gang: vooraan de cellisten, contrabassisten, slagwerkers en verste blazers. Achteraan degene die het dichts bij de deur van het podium zitten
 • in deze volgorde gaan de orkestleden de zaal in op een teken van de dirigent/concertmeester

Tijdens het concert:

 • het orkest gaat na binnenkomst zitten en is stil tijdens (het korte) stemmen
 • de voorzitter spreekt eventueel een kort welkomstwoord
 • bij het binnentreden van de dirigent, staat de concertmeester op en de anderen volgen zijn/haar voorbeeld.
 • het orkest gaat zitten op signaal van de dirigent
 • na het laatste muziekstuk van voor de pauze gespeeld te hebben, staan orkestleden op, individueel of gezamenlijk, uitsluitend op uitnodiging van de dirigent
 • het orkest gaat op signaal van de concertmeester weer zitten, de dirigent loopt naar achteren en op signaal van de concertmeester verlaat het orkest in omgekeerde volgorde als het de zaal betreden heeft, de zaal

Concert met solist:

 • de dirigent haalt de solist op; bij binnenkomen van de solist (met de dirigent), blijft het orkest zitten
 • de solist ontvangt na het optreden een bloemetje, het orkest blijft tijdens het applaus zitten

 In de pauze:

 • er wordt in de instrumentenkamer op de celli en bassen na, gestemd
 • vijf minuten voor aanvang geeft de dirigent een teken tot verzamelen.
 • het orkest stelt zich op op dezelfde wijze als voor het eerste deel van het concert

Na de pauze:

 • het orkest komt binnen in dezelfde volgorde als aan het begin van het concert en gaat zitten, maar gaat ditmaal niet staan bij binnenkomst van de dirigent
 • als de dirigent na afloop van het tweede deel van het concert weggaat, gaan de orkestleden weer zitten op signaal van de concertmeester. Dat geeft de dirigent bij zijn terugkeer in de zaal de gelegenheid individuele orkestleden dan wel het volledige orkest uit te nodigen opnieuw op te staan
 • indien er een toegift wordt gegeven, geeft de dirigent dit aan evenals het weer gaan staan van het orkest tijdens het slotapplaus
 • als afsluiting gaat het orkest, op signaal van de concertmeester zitten, de dirigent loopt naar achteren en op signaal van de concertmeester verlaat het orkest in omgekeerde volgorde als het de zaal betreden heeft, de zaal

Na het concert:

 • helpen met stoelen wegzetten